2014-12-11

Thanks for your support, friends! Спасибо за вашу поддержку, друзья!

Hello friends.
Many thanks for everyone who responded to my request for financial support of the project „K2 International Expedition. Winter 2014-2015”
So the fundraising is completedWhen we will pay off the website, we will have 10 thousand dollars, and use it for our common goal - climbing K2. It is means which I will intend to pay the people who will support us during the expedition.
Month of the campaign fundraising was surprisingly short and nervous, intense issues like problems with the system Indiegogo and PayPal. I had to travel across countries, training and coordination of the details of the project. Assistent Alia Abylbayeva rolled between job, family deals and expedition support.
Money did not arrived to account, we had some block and pressed, the crisis broke out of the Ruble... I could hardly trust in my own decisions. In all this merry-go-round I stuck to one idea - to do everything possible just to sacrifice your time and effort on our expedition was not in vain. Your support and faith I should to justify. Our unusually efforts grow to the duty don't loose the your real trust.
Despite all the difficulties and moreover, that there were problems, still managed to collect the necessary and huge amount.
Thanks to people, which believed for our inspiration.
Sometimes I feel hopeless... Seeing the pile of problems and issues. It is very difficult to concentrate for the goal inside of problems and hurricane of questions...
Is very difficult to concentrate for the goal inside of problems and questions harricane... I'm starting to think that the Whole Story is reminiscent of a horror movie with a faint hope of a HappyEnd.
However, in the Eastern wisdom says that a bunch of small problems can mean one big incredible luck in the final.
Go ahead and forward with the song, as they say! Our team is the most serious for serious cases.
translated by Aliya Abilbayeva
-------------------------------
---------- RUS ---------------------
Здравствуйте.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о финансовой поддежке проекта.
Итак, сбор средств завершен. Сайт снимет свои проценты, но в наличии "на руках" окажутся десять тысяч долларов, которым найдется интересное применение. Проще говоря, я их отдам хорошим людям.
Месяц доступа для проведения платежа оказался на удивление коротким и нервным, насыщенным проблемами вроде заморочек с системой ИндеГоГоу и Пей-Палом. Я мотался по странам, тренировкам и согласованием деталей проекта. Помощница Алия Абылбаева разрывалась между работой, домашними делами и поддержкой экспедиции.
На счет не поступали деньги, нас блокировали и подставляли. Грянул кризис рубля, я с трудом доверял своим решениям. Как-то незаметно философия поднялась до уровня "лишь бы жертвы" ваших сил и времени на нашу экспедицию оказались не напрасны. Поддержку и веру следовало оправдать.
Тем не менее, или даже ТЕМ БОЛЕЕ, собраны большие средства для вложения в мероприятие на склоне К2. Спасибо всем, поверившим в перспективу успеха.
Порой у меня опускаются руки. Видя нагромождение проблем и вопросов... я начинаю думать, что Вся история напоминает ужастик со слабой надеждой на Хеппи-энд. Однако, в Восточных мудростях сказано, что куча мелких проблем могут означать одну большую невероятную удачу в финале.
Так что - вперед и с песней, как говорится! Команда у нас самая серьезная для серьезных дел.
----  POL ---- from Jacek Teler ---- http://blogk2.com/index.php?id=54
Trudno pisać o szalonych planach przyjaciela. Bo łatwo popaść w hura-optymizm - mowa przecież o kimś bliskim, z kim przyjaźnie się nie rok, i nie dziesięć. Łatwo też uderzyć w drugą mańkę – widzieć wszystko w czarnych barwach i odradzać – bo o skórę przyjaciela idzie. Czy zatem w tej sytuacji w ogóle możliwym jest spojrzeć bez emocji, jedynie przez pryzmat wiedzy o ludziach, logistyce i górze? Pewnie nie do końca, ale spróbuję.
O szalonym pomyśle ("K2 zimą i na dodatek nową drogą") Denis powiedział mi końcem czerwca i od tamtej chwili po wielokroć o tym rozmawiamy. Na początku ta "NOWA droga od północy" przerażała mnie najbardziej. Nie dlatego, że Denis jej nie zna – wręcz przeciwnie. Gdy zimowaliśmy tam 2002/03, on - jeszcze jako "oficer kazachskiej armii" :-) mógł doskonale zakosztować "w czym na rzeczy". Nie tylko ja jestem zdania, że zima w centrum Karakorum zwłaszcza gdy mowa o obozie bazowym, odpoczynku, zaopatrzeniu itp zdecydowanie bardziej daje po du...e niż ta np, pod Nangą. Dodatkowo Denis, już w połowie zeszłej dekady, nosił się z planem nowej drogi z tamtej strony i chociaż ostatecznie zaatakował górę Filarem Północnym, to z pewnością miał okazję dobrze przyjrzeć się ścianie "na lewo" od Filara. Ale żeby próbować tego zimą....
Wychodzią ze mnie efekty zimowania z przed dekady. Pal sześć z pogodą, ale w parokrotnie większej grupie, położyliśmy grubo ponad 4,5km lin, a gdy miało się już ku końcowi zimy, my dopiero doszliśmy w okolice 7500m (oficjalnie niby "ciut wyżej", ale Darek Załuski mając okazje zweryfikować te drogę latem - twierdzi, że osiągnięte wysokości trzeba urealniać o jakieś 100-150m w dół). Potem zaś, niezależnie od akcji ratunkowej Kaczkana, przyszedł wiatr, który w 1, 2 doby zniszczył naszą ponad 80 dniową robotę. Dość powiedzieć, że nie mieliśmy co do tego wątpliwości, gdyż tej najgorszej nocy w wysuniętej bazie (5100m) naraz odleciało blisko 1/3 namiotów (w tym messa i sypialnia kierownika:-).
Tu zaczynam dochodzić do "jądra szaleństwa". Zimą już powyżej 6000m kluczowym – dla obozów, szlaku, szybkości wspinaczki, i życia - jest wiatr, a Urubko chce wspinać się stokiem przed nim osłoniętym. Dodatkowo K2 to góra z przewagą wiatrów zachodnich, a on wspinając się ścianą północno-WSCHODNIĄ , aż do osiągnięcia grani (może i do 7500m) będzie w dużej mierze przed nim osłonięty samym szczytem. W pełni podzielam zdanie, że w warunkach zimowych bardziej "stający dęba" śnieżny czy nawet lodowy sto i tak jest łatwiejszy niż podobnej ekspozycji teren skalny.
"Łyżka dziegciu": na wybranej przez Denisa drodze problemem może być zagrożenie lawinowe. A raczej – przy zwykle "mało śnieżnej" (sic!) zimie – zagrożenie, jakie niosą seraki, których nie brak na każdej z trzech barier oddzielających zaplanowany obóz 2, od grani szczytowej. Ale tego nie przewidzisz, zanim nie ugryziesz/zobaczysz. I tak to, co pół roku temu wydało mi się czystym szaleństwem – coraz bardziej jawi mi się jako "szaleństwem pod kontrolą". Inna rzecz, że Denisowy pomysł na zabranie tylko 1200m liny – to, przy potędze tego urwiska – kosmos! A skoro juz mowa o kosmosie... Próba oceny szans powodzenia takiej wyprawy – to jak chęć oceny lotu na Marsa. Niby wiemy, iż "nieuchronne ktoś, kiedyś, ale czy wierzymy, że to już?" Ciekawym, czy sam Kennedy wierzył, że w zaledwie parę lat od jego przemówienia, człowiek stanie na księżycu? JFK mawiał – "now" - więc i ja trzymam kciuki za TĘ zimę. Ale warto pamiętać, że zarówno w podboju kosmosu jak i himalajskiej zimy jest ten sam problem: Sukcesem jest TAM stanąć, ale jeszcze większym... CAŁO wrócić" – i o to się modlę dla przyjaciela
---------------------
-------- RUS ----- от Яцека Телера ----- http://blogk2.com/index.php?id=54
Трудно писать о сумасшедших планах друга. Потому что легко впасть в ура-оптимизм - ведь речь идет о близком человеке, с которым дружим уже не год, и не десять. Легко удариться и в другую крайность - видеть все в черных тонах. Может быть, в этой ситуации вообще возможно смотреть без эмоций только через призму знаний о конкретных людях, логистике и горе? И я попробую это сделать.
Безумной идеей ("К2 зимой по новому маршруту") Денис поделился со мной еще в конце июня, и мы с тех пор неоднократно об этом разговариваем. Сначала этот "НОВЫЙ маршрут с севера" наполнял меня ужасом. Не потому, что Денис чего-то не знает, а как раз наоборот. Когда-то мы провели там 2002/03 зиму, он тогда был еще "прапорщик казахстанской армии" :-) и смог по полной отведать "какова зимняя К2 на вкус". Не я один считаю, что зима в центре Каракорума, особенно, когда речь идет о базовом лагере, где нужны условия для отдыха, снабжения и т.д определенно, гораздо тяжелее, чем, например, под Нанга Парбат. Кроме того, Денис уже в середине прошлого десятилетия носился с планом нового маршрута с той стороны, и, хотя, в итоге, он поднялся на К2 по классике, он, безусловно, имел возможность хорошо рассмотреть стену слева. Но лезть туда зимой....
Я вспоминаю нашу зимовку под К2 более десяти лет назад. У нас была большая команда, более 4,5 км веревки, и, тем не менее, только к концу зимы, мы смогли подняться примерно до отметки 7500m (официально якобы "чуть выше", но Дарек Залусский имевший возможность проверить параметры этого маршрута летом, утверждает, что достигнутые высоты нужно "опустить" где-то на 100-150м, чтобы соответствовать истине). И сразу же, помимо действий по спасению Марчина Качкана, нам пришлось испытать еще кое-что: сильнейший ветер за полтора дня уничтожил нашу более чем 80-дневную работу. Достаточно сказать, что этой, без малейших сомнений, самой худшей ночью в базовом лагере (5100m) бала разорвана треть наших палаток (в том числе общая палатка-столовая и палатка руководителя:-)
И вот тут я начинаю оценивать "точку безумия". Сначала "плюсы". Зимой выше 6000m ключевым фактором - для лагерей, маршрута, скорости восхождения, и жизни, - является ветер, а Урубко хочет подняться на К2 со стороны, защищенной от ветра. Известно, что К2 - это гора с преобладанием западных ветров, и он, поднимаясь по северо-ВОСТОЧНОЙ стене, пока не достигнет гребня (это где-то около 7500m) будет действительно защищен от ветра самой вершиной. Полностью разделяю мнение Дениса, что в зимних условиях более снежный и даже ледовый склон - это проще, чем аналогичной экспозиции скальный участок.
А теперь - "Ложка дегтя" : на выбранном маршруте проблема может быть в лавиноопасности. А точнее - в обычных зимних условиях, когда снега немного, угрозой являются сераки, которых полно на маршруте от С2 и до самого ребра.
Но сказать заранее наверняка этого нельзя, прежде чем не увидишь конкретного состояния склона. И да, то, что полгода назад мне показалось чистым безумием - все более кажется мне "безумием под контролем". Другое дело, решение Дениса взять только 1200м веревки - на такую гору! - это мне представляется запредедельным! Космос!! А если уже говорить о космосе... Попытка оценки шансов на успех такого восхождения - это как желание оценить шансы полета на Марс.
Как мы знаем, " верить, что это в принципе возможно" и "верить, что именно сейчас все получится" - это две большие разницы (как говорят в Одессе).
Например, Кеннеди уже за несколько лет до высадки человека на Луну, говорил об этом событии с уверенностью. Вот и я уже сейчас держу пальцы скрещенными за ЭТУ зиму. Но, конечно, надо помнить, что, как и в космосе, на зимней горе та же задача: надо не только ТУДА подняться, но еще и... ЖИВЫМ вернуться", - и я молюсь за друга.
Перевод Елены Лалетиной (www.Russianclimb.com)

1 comment:

  1. Да про "ложку дёгтя" зрителям и читателям не так уж и важно. Это уже технические проблемы, техника, аппаратура, инфраструктура, обеспечение, итд. Зрители хотят видеть "боевик": Урубко-(Сталлоне-Шварцнеггер) путешествует по Космосу, без кислорода. Там где никакой другой смертный даже и не минуты пробыть не может. Триллер. Мороз по коже от какой мысли. Я никогда не могу свыкнуться с мыслью как ты живой из Космоса возвращаешься каждый раз, бес кислорода.
    Только одно самое важное - нужно брать ЛУЧШУЮ, МОРОЗОСТОЙКУЮ видео камеру и кучу "плёнки". Либо по интернету немедленно видео на базу отправлять. И делать видео всего и всея что даже кажется мелочью и обыденностью. Даже как в палатке спите или едите или читаете или развлекаетесь. Ведь зрители хотят видеть как "Шварцнеггер" к цели добирается и что он делает по-пути. Пёрнул - на видео зарегистрируй, пригодится для боевика, поверь мне. Поэтому если надо денег на хорошую альпинистскую (повторяю, АЛЬПИНИСТСКУЮ) видео-камеру - зрители дадут денег, только нужно попросить. Если не попросишь - никто не знает что нужда есть.
    [Пётр, США]

    ReplyDelete

leave Your comment, please :) оставьте Ваш комментарий, пожалуйста