2014-10-28

Festial in Karpacz. Фестиваль в Карпаче.

https://m.youtube.com/watch?v=gbd2nmgZ6HI&feature=youtu.be

- Actions, exploration and beauty search - is the origine of humanity. This is a harmony. And is very well feeling of it in Karkonoskie Dni Lajtowe Mountaineering festival. When the sunlight is over, and is the volume of hi-altitude tread of Polish Himalaism heroes around... Seems as the сщдв wind of eight thousands meters is blowing leaf by Tatras ridges. The autumn remind me about way to Karpacz - is fresh snow cvering the summits, the chimneys to warm hands after the ascents and trainings, and friends relation support in winter K2 plans.

http://m.youtube.com/watch?v=XKFB0Uz00bY

-Walka, dążenie w kierunku nieznanego i jednoczesnie pięknego - jedna z cech natury ludzkiej. I to jest własnie harmonia. Wyraźnie można doswiadczyc tego uczucia na Festiwalu górskim Karkonoskie Dni Lajtowe. Kiedy zbliża się wieczór można usłyszeć kroki schodzącyh z Gór bohaterów polskiego himalaizmu... Jesień przypomina mi o dordze i zbliżającym się święcie gór w Karpaczu. Wydaje się, że rzeźki wiatr z osmiu tysięcy krąży jesienne liscia nad granią Tatr. Świeży śnieg opada na szczyty, ciepło kominka ogrzewa zmarźnięte dłonie po wspinaniu i treningach, humor i nastrój przyjaciół daje mi wsparcie w planach i zimowym K2.

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/ida-na-k2-w-miejsce-gdzie-nikt-jeszcze-nie-dotarl,147335.html

- Борьба, стремление к неведаному и при этом к прекрасному - качества человеческой природы. Это и есть гармония. Прочувствовать ее особенно ярко можно на фестивале Дни Ляйтовые. Когда смеркается вечер и слышится высотная поступь героев Польского Гималаизма... Кажется, что студеный ветер восьми тысяч метров кружит листву под гребнями Татр. Осень напоминает мне о дороге в Карпач - свежий снег ложится на вершины, тепло каминов согревает руки после восхождений и тренировок, и настроение друзей поддерживает в зимних планах о К2.

https://docs.google.com/file/d/0B6BJ9KuqCXSAaVFhRDR5Nmx6RFU/preview

No comments:

Post a Comment

leave Your comment, please :) оставьте Ваш комментарий, пожалуйста